Kontakt:
608-730-600
taishi@vp.pl
Karate Tsunami
Kontakt: 608-730-600  lub  taishi@vp.pl

05-11-17

Strona główna
Karate info
O stowarzyszeniu
Tsunami
Prawo i bezpieczeństwo
Karate Tsunami
STRAFA SZKOLEŃ
KLUBY TSUNAMI
Karate-do tsunami
FAQ pytania
Kontakt
Kronika Klubu
Tsunami w kieleckim
Instruktorzy
Publikacje1
Historia Tsunami
Egzaminy
Mistrzowie tsunami
Mistrzowie karate
Zgrupowania

 

KARATE TSUNAMI

 Polska Szkoła Walki Wręcz i Bronią

Tsunami - to nazwa powstałej na przełomie lat 70 - tych i 80 -tych ubiegłego wieku szkoły walki wręcz, która w procesie szkolenia wykorzystuje także różne rodzaje broni oraz przykłada równomierne znaczenie do rozwoju fizycznego i intelektualnego.

System tsunami powstał do nauki walki realnej, w odróżnieniu od innych stylów, które charakteryzują się sportowym podejściem do treningu.

Karete-do Tsunami, nazywane czasem w skrócie karate tsunami lub po prostu tsunami, to forma tsunami nawiązująca do pierwotnych (dziś już niemal zapomnianych) ideałów karate, gdzie oprócz nauki technik walki przywiązuje się dużą wagę do procesów wychowawczych, kształtowania pozytywnych cech charakteru uczestników zajęć itp

Karate-do Tsunami to system uczący sztuki walki pod kątem stosowania jej w walce realnej, czyli do obrony. Jest to więc znakomity system dla tych, którzy nie myślą o tym, by walczyć na macie i zdobywać medale, ale raczej marzą o tym, by nauczyć się skutecznie bronić w sytuacji zagrożenia.  Inne style uczą walki pod kątem stosowania jej na zawodach, czyli nie przywiązują dużej wagi do obrony, nie uczą obrony przed atakami np. na głowę, zakazują stosowania skutecznych technik /bo na zawodach trzeba tak uderzać, by nie wyrządzić przeciwnikowi krzywdy/ itp.

Oznacza to, że osoba ćwicząca styl sportowy może skutecznie walczyć na macie, ale w razie napadu na ulicy, ma ona niewiększe szanse niż osoba ćwicząca np. aerobik. Szczegóły tego zjawiska opisujemy na innej stronie.

W tsunami sztuki walki nauczamy pod kątem stosowania ich w razie napadu. Ma to szczególne znaczenia, gdy osoba przychodząca na trening myśli o tym, by nauczyć się obrony, a nie marzy o tym, by walczyć na macie.

Takich ograniczeń nie ma w systemie TSUNAMI. W tsunami naucza się obrony przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Naucza się też skutecznych i często brutalnych technik obrony i ataku, przy czym należy tu dodać, że istnieje specjalny program szkolenia dla dzieci, uwzględniający ich potrzeby.

Niezwykle ważną zasadą w tsunami jest stosowanie indywidualnego podejścia do każdego ćwiczącego. Gdy dana osoba przychodzi na trening, instruktor ocenia ją i stara się tak prowadzić w procesie szkoleniowym, by jak najlepiej wykorzystać jej możliwości psychofizyczne.

Podejście do sfery psychicznej człowieka to kolejny ważny aspekt szkolenia, jaki występuje w tsunami, a jakich nie ma w innych stylach. Dla wojownika budowanie silnej psychiki jest niezwykle ważne, na cóż mu się bowiem przydadzą umiejętności walki, skoro w przypadku ataku na ulicy spali się psychicznie.

Dodatkową atrakcją w tsunami  jest to, że naucza się tu walki z różnymi rodzajami białej broni. Niesamowitym powodzeniem cieszy się nauka posługiwania się nunchaku oraz tonfą.

Nunchaku to cep, który został spopularyzowany przez mistrza kung-fu Bruce'a Lee. Nauka posługiwania się tym przyrządem rozwija w niesamowity sposób koordynację ruchów i przyczynia się do szybszego poznawania i przyswajania technik karate.

Tonfa to pałka z bocznym uchwytem, znana powszechnie jako policyjna pałka.

System tsunami bierze też udział w ogólnopolskim programie Stop agresji i przemocy, który został opracowany przez instruktorów warszawskich. W ramach tego programu ćwiczący uczą się między innymi, jak radzić sobie z agresją bez używania przemocy.

Na poniższej stronie Karate tsunami postaraliśmy się przygotować dla Was mini kompendium wiedzy o karate. Zapraszamy i życzymy miłej lektury.

tDo końca lat 90-tych, tsunami była jedną z zaledwie kilku szkół walki ukierunkowanych na naukę walki realnej a nie sportowej. Istnieją bowiem zasadnicze różnice pomiędzy walką sportową na macie, a walką uliczną. Znane są /także mi/ przypadki, w których ludzie, którzy nic nie ćwiczyli potrafili się obronić na ulicy. Znane są także przypadki /mi również/, w których ludzie posiadający czarne pasy, a nawet tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski w karate i tae-kwin-do dostawali na ulicy od opryszków. Wielu takich sytuacji sam byłem świadkiem.

Tsunami to był mój świadomy wybór. Piszę o tym, bowiem ludzie zaczynający cokolwiek ćwiczyć z reguły nie mają takiego wyboru, trenując to co znajduje się bliżej domu, lub to, co trenują znajomi. Ja wybrałem tsunami po kilkunastu latach ćwiczeń, mając już czarne pasy w innych szkołach walki.

Tsunami w dziedzinie doskonalenia się łączy aspekty fizyczne i psychiczne. Dużą uwagę przywiązuje się także do duchowego rozwoju osób ćwiczących.

W zakresie treningu w tsunami obowiązuje zasada pragmatyzmu, to znaczy, że w dziedzinie sztuki walki uczymy się, tylko tego, co może być przydatne w walce, a w zakresie treningu stosuje się takie metody, które są korzystne dla naszego zdrowia i gwarantują szybki przyrost umiejętności walki.

Przy prawidłowym podejściu do treningu - tak ze strony ucznia, jak i nauczyciela - po 6 miesiącach treningu średnio uzdolniona i sprawna ruchowo osoba powinna sobie dać radę /obronić się/ przed atakiem jednego przeciwnika.

 Ważne zasady, jakimi kieruje się tsunami to także:

  1. Nauka walki przy pomocy różnych przedmiotów.

  2. Nauka obrony i walki przy pomocy różnych przedmiotów np. nóż, cep, pałka, kij, szabla, miecz, tonfa, i innymi /w tym także w systemie uzbrojony na uzbrojonego, bez broni na uzbrojonego itp./.

  3. Nauka walki z kilkoma przeciwnikami jednocześnie.

  4. Nauka walki w różnych dystansach i sytuacjach w tym m.in. w parterze, w samochodzie, ciasnych pomieszczeniach itp.

Strona główna | Karate info | O stowarzyszeniu | Tsunami | Prawo i bezpieczeństwo | Karate Tsunami | STRAFA SZKOLEŃ | KLUBY TSUNAMI | Karate-do tsunami | FAQ pytania | Kontakt | Kronika Klubu | Tsunami w kieleckim | Instruktorzy | Publikacje1 | Historia Tsunami | Egzaminy | Mistrzowie tsunami | Mistrzowie karate | Zgrupowania

 

 

Krótka charakterystyka Tsunami

Mini vademecum sztuk i sportów walki                 

Karate-do Tsunami                                    Historia sztuk walki

Sztuki a sporty walki                                  Sztuki walki w Polsce

Publikacje o sztukach walki                       Samoobona

 

 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony federacyjnej:

http://karate-tsunami.pl

Od września 2015 roku mamy też nowe strony na facebooku, na które zapraszamy:

1. https://www.facebook.com/karateostrowiec/

2. https://www.facebook.com/karatewostrowcu/

Na facebooku umieszczamy zawsze najaktualniejsze informacje.

Jesteśmy też na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTNv8Xxm2U

 

Możesz nas także odwiedzić na stronie www.karate-ostrowiec.tk lub na facebooku https://www.facebook.com/karate.tsunami.50

https://www.facebook.com/grzes.pietrzyk

https://www.facebook.com/pages/Wydawnictwo-Stowarzyszenie-Omega/581131162026509

https://www.facebook.com/pages/Klub-Strzelectwa-Sportowego-Bojowego-Dynamicznego-i-Praktycznego/1040490825979638

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/karate.tsunami.50

Uwaga!
Klub ma też nowe strony firmowe (to jest strona prywatna, choć promująca klub), które polecam:
1. http://www.karateostrowiec.pl/
2. http://www.karatewostrowcu.pl/

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online

 

Jesteśmy  też w Googlach 

Strona główna | Karate info | O stowarzyszeniu | Tsunami | Prawo i bezpieczeństwo | Karate Tsunami | STRAFA SZKOLEŃ | KLUBY TSUNAMI | Karate-do tsunami | FAQ pytania | Kontakt | Kronika Klubu | Tsunami w kieleckim | Instruktorzy | Publikacje1 | Historia Tsunami | Egzaminy | Mistrzowie tsunami | Mistrzowie karate | Zgrupowania

Ostatnia aktualizacja tej witryny: niedziela, 05 listopada 2017