KARATE OSTROWIEC
Kontakt:
608-730-600
taishi@vp.pl
KARATE OSTROWIEC

PUNKTY WITALNE

Powrót do strony głównej
Kontakt: 608-730-600  lub  taishi@vp.pl

KARATE W OSTROWCU ŚW.

Punkty witalne są rozłożone po całym ciele. Nie są one związane z żadną tajemniczą energią, która rzekomo krąży w organizmie, a jedynie z naszą budową anatomiczną. To czysta anatomia i fizjologia. Podkreślam to, bo w wielu stylach naucza się, jakoby ćwiczący uderzając w ciało porażali jakieś punkty przepływu lub koncentracji energii, co jest wierutną bzdurą. W atakowaniu punktów witalnych mamy do czynienia wyłącznie z anatomią i mechaniką ludzkiego ciała. Także opowieści o ciosach „wibrującej pięści”[1] można poniekąd włożyć między bajki. Piszą poniekąd, gdyż w rzeczywistości uderzenia takie istnieją, można je natomiast wytłumaczyć w oparciu o dzisiejszą wiedzę medyczną.

 

Najwięcej punktów witalnych jest położonych jest położonych na linii centralnej ciała i po kolei są to:

1.     Czubek głowy.

2.     Punkt między oczami.

3.     Nos.

4.     Punkt między nosem a górną wargą.

5.     Usta.

6.     Broda.

7.     Jabłko Adama.

8.     Mostek.

9.     Splot słoneczny.

10.  Podbrzusze.

11.  Jądra.

12.  Krocze.

Na odchyleniu od linii centralnej znajdują się następujące punkty:

13.  Oczy.

14.  Skroń.

15.  Uszy.

16.  Szczęka.

17.  Tętnica twarzowa.

18.  Tętnica szyjna.

19.  Szyja z boku.

20.  Obojczyk.

21.  Żebra.

22.  Punkt środkowy żeber.

Kierując się dalej w dół mamy:

23.  Kolano.

24.  Śródstopie.

25.  Palce nóg.

Inaczej wygląda linia centralna z tyłu człowieka.

26.  Kość potyliczna.

27.  Szyja z tyłu.

28.  Kręgosłup lędźwiowy.

Na odchyleniu tylnej linii centralnej znajdują się

29.  Nerki.

30.  Śledziona.

 

Poniżej dość szczegółowo omawiam wymienione wyżej punkty, z zastrzeżeniem, że często uderzając w jakiś punkt nie wiemy, jaki będzie skutek. Np. uderzenie w jądra przyjmuje się za śmiertelnie niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do zgonu. Jednakże sam nie raz dostałem kopniaka w jądra i żyję, byłem też świadkiem paruset takich kopnięć na treningu i  - na szczęście – nigdy nic się nikomu nie stało. Trzeba jednak dodać, że większość tych przypadków to były przypadkowe kopnięcia – co nie znaczy, że mniej groźne.

1.     Czubek głowy – miejsce potencjalnie niebezpieczne, choć chronione mocną kością czaszki. Uderzając z góry można doprowadzić nawet do złamania karku i w konsekwencji trwałego kalectwa lub śmierci.

2.     Punkt między oczami – omdlenie, rzadziej śmierć.

3.     Nos. Jest to bardzo wrażliwe na uderzenie miejsce. Już nawet uderzenie o niewielkiej sile może doprowadzić do łzawienia oczu lub/i chwilowej utraty orientacji. W momencie, gdy po uderzeniu łzy napływają do oczu człowiek traci na chwilę orientację, co można wykorzystać do przeprowadzenia dalszego ataku. Przeciwnik jest bowiem przez chwilę niezdolny do podjęcia jakichkolwiek działań. Mocniejsze uderzenie może doprowadzić do krwotoku z nosa lub jego złamania.

4.     Punkt między nosem a górną wargą. Jest to punkt wrażliwy ze względu na niewielką grubość ścianek kości szczękowych i ich podatność na złamanie.

5.     Usta. Rozbicie warg, wybicie zębów, złamanie kości szczęki dolnej i górnej.

6.     Broda. Punkt bardzo wrażliwy na uderzenia z kilku powodów. Po pierwsze broda jest to miejsca, w którym zbiegają się nerwy odpowiadające za równowagę. Z tego też względu i ze względu na to, że jest to punkt przyłożenia, którym możemy łatwo wpływać na zmianę środka ciężkości ciała, po uderzeniach w brodę ludzie często „wylatują w powietrze” lub są „odrzucani” od przeciwnika na sporą odległość. W szczególnie nieszczęśliwych przypadkach uderzenie w brodę może skutkować wyłamaniem kości ze stawów, w których żuchwa łączy się z kością czaszkową.

7.     Jabłko Adama. Uderzenie może spowodować przerwanie dopływu powietrza do płuc (a niekiedy i krwi do mózgu) poprzez uszkodzenie lub zmiażdżenie tchawicy. Często może być połączone z uszkodzeniem tętnicy szyjnej. Po takim uderzeniu człowiek się dusi, lub – jeśli ma dostatecznie dużo szczęścia – traci przytomność i dusi się w nieświadomości.

8.     Mostek. Uderzenie w mostek może spowodować jego złamanie, a jeśli jest szczególnie silne także uszkodzenie aorty (główna tętnica) lub rzadziej serca a w konsekwencji śmierć.

9.     Splot słoneczny. Tuż pod mostkiem znajduje się mały punkcik, prawie niechroniony przez żadne mięśnie. To punkt słoneczny. Nazwa wywodzi się stąd, że w tym miejscu zbiegają się promieniście różne nerwy z całego organizmu. Porażenie splotu słonecznego uderzeniem powoduje, że z całego organizmu krew gwałtownie napływa do przepony. Zewnętrznymi objawami uderzenia są: ból, niemożliwość oddychania, utrata przytomności a rzadziej nawet śmierć.

10.  Podbrzusze. Miejsce prawie nie chronione przez żadne mięśnie (są w tym miejscu bardzo słabe). Uderzenie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne, krwotoki, w szczególnych sytuacjach pęknięcie pęcherza i lub biegnących w tym rejonie tętnic. Mocne uderzenie może też doprowadzić do przerwania kości w kroczu, co w konsekwencji uniemożliwia chodzenie i poruszanie się.

11.  Jądra. Uderzenie powoduje ból, w krańcowych momentach śmierć. Przy uderzeniu w jądra możemy mieć do czynienia z kilkoma stanami po uderzeniowymi. Po pierwsze może dojść do stłuczenia jąder. Po drugie może dojść do zmiażdżenia jąder (przypadek najrzadszy). Po trzecie wreszcie może dojść do wciśnięcia jąder w kanały pachwinowe. Uderzając w jądra nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki dokładnie efekt to uderzenie przyniesie. Patrząc z zewnątrz uderzenie w jądra powoduje dotkliwy ból, który uniemożliwia ruch. Przy uderzeniu w jądra może dojść do zgonu na skutek szoku. Ma to miejsce najczęściej wtedy, gdy jądra gwałtownie wciskają się w kanały pachwinowe.

12.  Krocze. Między jądrami a odbytem znajduje się kość, którą można porazić kopiąc zarówno od dołu jak i w dolną część brzucha (patrz punkt 10). Z tego m.in. powodu twierdzenie, że krocze kobiety nie jest wrażliwe, można włożyć między bajki.

13.  Oczy. Przy lekkim podrażnieniu następuje załzawienie oczu, czyli chwilowe zachwianie spostrzegawczości u przeciwnika. Przy mocniejszym może dochodzić do trwałych urazów, z wybiciem oka włącznie.

14.  Skroń. Uderzenie w skroń może spowodować omdlenie lub śmierć.

15.  Uszy. Uderzenie w uszy zakłóca działanie błędnika, odpowiedzialnego za równowagę. Może powodować różne urazy, w zależności od tego ,czy atakujemy tylko ucho zewnętrzne, czy atakujemy ucho wewnętrzne np. wpychając odpowiednim uderzeniem powietrze do środka. Dobre do szybkiego obezwładnienia przeciwnika, rzadko śmiertelne. Ogólnie ucho jest odpowiedzialne za równowagę i nawet uderzenie w jego zewnętrzną część może spowodować utratę równowagi przez przeciwnika lub jego przewrócenie się.

16.  Szczęka. Górna i dolna jednakowo wrażliwe na uderzenia. Lżejsze uderzenie może spowodować przewrócenie się przeciwnika, mocniejsze złamanie szczęki.

17.  Tętnica twarzowa. Przerwanie dopływu krwi i w konsekwencji omdlenie lub śmierć.

18.  Tętnica szyjna. Jak wyżej. Ścianki tętnic są unerwione, a uderzenie w tętnice powoduje ich zaciśnięcie się, przez co krew nie może dopływać do miejsca przeznaczenia np. mózgu.

19.  Szyja z boku. Dość mocna, przenosi siłę uderzenia do mózgu, powodując chwilową utratę przytomności. Rzadko może skończyć się zejściem.

20.  Obojczyk. Uderzenie może spowodować złamanie kości obojczykowej, a tym samym unieruchomienie znacznej części naszego ciała.

21.  Żebra. Z przodu i z boku, W dalekowschodnich sztukach walki atak na żebra jest często pomijany, pomimo, że żebra są miejscem mocno wrażliwym na uderzenia. Jet to natomiast miejsce dobrze znane do ataku bokserom. W praktyce punktem ataku jest cały obszar pomiędzy brzuchem a klatką piersiową, tu, gdzie żebra „zasłaniają” przeponę. Atak na żebra, wielokrotnie ponawiany, nawet jak nie dobrowadzi do złamania żeber, odbierze oddech przeciwnikowi. Jeśli żebra uda się złamać, efekt bedzi etaki sam: niemożliwość oddychania, ograniczenie ruchów górnej części ciała (dolnej w zakresie technik walki również).

22.  Punkt środkowy żeber. Jedno z najlepszych miejsc do atku na żebra. Skutkuje złamaniem żeber.

23.  Kolano. Jest wrażliwe na atak ze wszystkich stron. Najbardziej wrażliwe jset na atak z przodu: atak na wyprostowane kolano niemal zawsze skończy się jego złamaniem, czyli kalectwem do końca życia. Przy ataku z boku i z tyłu może dojść (oprócz bólu) do lżejszych kontuzji kolana.

24.  Śródstopie. Ból, złamanie lub zmiażdżenie kości śródstopia.

25.  Palce nóg. Efekt jak wyżej.

26.  Kość potyliczna. Tu, gdzie kończy się kość czaszki a zaczyna miękkie miejsce na tylnej części szyi jest jedyne miejsce na ciele człowieka, w które uderzenie powoduje natychmiastową śmierć. Dzieje się tak ze względu na natychmiastowe porażenie nerwów.

27.  Szyja z tyłu. W zależności od siły uderzenia utrata przytomności, śmierć – jeśli dojdzie do przerwania kręgów szyjnych, rzadziej utrata wzroku.

28.  Kręgosłup lędźwiowy. Mocne uderzenie może spowodować uszkodzenie lub nawet złamanie kręgosłupa, co może doprowadzić do trwałego kalectwa. Rzadko do śmierci.

29.  Nerki. Przy lżejszym uderzeniu ból, możliwość utraty tchu (możliwości oddychania

30.  Śledziona. W przypadku lżejszego uderzenia ból, przy mocniejszym pęknięcie śledziony, krwotok wewnętrzny.

 [1] Cios wibrującej pięści – czyli tajemnicze uderzenie, które może sprowadzić śmierć nawet po kilku dniach. Jak najbardziej możliwe do wykonania i zastosowania.

 

30-08-16

Powrót do strony głównej

    . Polska Federacja karate do Tsunami.
2.
Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9.
Zespół muzyczny Komfort

10. Karate Tsunami Konin
www.karateostrowiec.pl
www.karatewostrowcu.pl
     

Ostatnia aktualizacja tej witryny:30-08-16