KARATE OSTROWIEC
Kontakt:
608-730-600
taishi@vp.pl
KARATE OSTROWIEC

KARATE
   
Kontakt: 608-730-600  lub  taishi@vp.pl
Strona główna

KARATE W OSTROWCU ŚW.

Karate trenujemy po to, by nauczyć się skutecznie bronić w razie napaści na ulicy. W naszej sekcji trenujemy karate w odmianie tsunami, która nie naucza pod kątem walki sportowej której jest pełno zakazów, lecz pod kątem walki realnej.

Style sportowe są często nastawione na określony rodzaj ataku, zaniedbując inne. Tym samym uprawianie takiego stylu często nie przydaje sie w walce obronnej, a niekiedy nawet przeszkadza, ze względu na ukształtowanie złych nawyków.

System tsunami powstał do nauki walki realnej, w odróżnieniu od innych stylów, które charakteryzują się sportowym podejściem do treningu.

Karete-do Tsunami, nazywane czasem w skrócie karate tsunami lub po prostu tsunami, to forma tsunami nawiązująca do pierwotnych (dziś już niemal zapomnianych) ideałów karate, gdzie oprócz nauki technik walki przywiązuje się dużą wagę do procesów wychowawczych, kształtowania pozytywnych cech charakteru uczestników zajęć itp

Karate-do Tsunami to system uczący sztuki walki pod kątem stosowania jej w walce realnej, czyli do obrony. Jest to więc znakomity system dla tych, którzy nie myślą o tym, by walczyć na macie i zdobywać medale, ale raczej marzą o tym, by nauczyć się skutecznie bronić w sytuacji zagrożenia. Inne style uczą walki pod kątem stosowania jej na zawodach, czyli nie przywiązują dużej wagi do obrony, nie uczą obrony przed atakami np. na głowę, zakazują stosowania skutecznych technik /bo na zawodach trzeba tak uderzać, by nie wyrządzić przeciwnikowi krzywdy/ itp.

Oznacza to, że osoba ćwicząca styl sportowy może skutecznie walczyć na macie, ale w razie napadu na ulicy, ma ona niewiększe szanse niż osoba ćwicząca np. aerobik. Szczegóły tego zjawiska opisujemy na innej stronie.

W tsunami sztuki walki nauczamy pod kątem stosowania ich w razie napadu. Ma to szczególne znaczenia, gdy osoba przychodząca na trening myśli o tym, by nauczyć się obrony, a nie marzy o tym, by walczyć na macie.

Takich ograniczeń nie ma w systemie TSUNAMI. W tsunami naucza się obrony przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Naucza się też skutecznych i często brutalnych technik obrony i ataku, przy czym należy tu dodać, że istnieje specjalny program szkolenia dla dzieci, uwzględniający ich potrzeby.

Niezwykle ważną zasadą w tsunami jest stosowanie indywidualnego podejścia do każdego ćwiczącego. Gdy dana osoba przychodzi na trening, instruktor ocenia ją i stara się tak prowadzić w procesie szkoleniowym, by jak najlepiej wykorzystać jej możliwości psychofizyczne.

Podejście do sfery psychicznej człowieka to kolejny ważny aspekt szkolenia, jaki występuje w tsunami, a jakich nie ma w innych stylach. Dla wojownika budowanie silnej psychiki jest niezwykle ważne, na cóż mu się bowiem przydadzą umiejętności walki, skoro w przypadku ataku na ulicy spali się psychicznie.

Dodatkową atrakcją w tsunami jest to, że naucza się tu walki z różnymi rodzajami białej broni. Niesamowitym powodzeniem cieszy się nauka posługiwania się nunchaku oraz tonfą.

Nunchaku to cep, który został spopularyzowany przez mistrza kung-fu Bruce'a Lee. Nauka posługiwania się tym przyrządem rozwija w niesamowity sposób koordynację ruchów i przyczynia się do szybszego poznawania i przyswajania technik

05-11-17

    . Polska Federacja karate do Tsunami.
2.
Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9.

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online


10. Karate Tsunami Konin
Jesteśmy  też w Googlach
     

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny:05-11-17