KARATE OSTROWIEC
Kontakt:
608-730-600
taishi@vp.pl
KARATE OSTROWIEC

CEREMONIAŁ
Powrót do strony głównej
Kontakt: 608-730-600  lub  taishi@vp.pl

KARATE W OSTROWCU ŚW.

Zwyczajowo do treningu wliczamy także ceremonię, wykonywaną na początku i końcu treningu.

                  Ma ona na celu podniesienie wagi treningu, dodanie mu pewnego rodzaju aury, a ponadto odgrywa też rolę porządkową. Ceremonie składa się z pozycji i ukłonów ceremonialnych. Na początku treningu na komendę shiki (ceremonia) ćwiczący ustawiają się w rzędach, przodem do odpowiedniej ściany dojo. Ćwiczący ustawiają się tak, że najstarsi stopniem stają po prawej stronie (a więc po lewej od instruktora) a niżsi stopniem coraz dalej.

             Wszystkie komendy w czasie ceremonii wydaje instruktor lub osoba stojąca pierwsza z prawej strony. Na sygnał instruktora prowadzący ceremonię podaje komendę tachi-zen, po której ćwiczący stają na baczność (czyli w pozycji tachi-zen). Następnie instruktor przyjmuje pozycję za-zen, a ćwiczący – po wydaniu odpowiedniej komendy przez prowadzącego ceremonię. Po przyjęciu tej pozycji przez ćwiczących, instruktor odwraca się tyłem do grupy i podaje komendę shomen ni rei (jest to ukłon wyrażający szacunek dla pracy poprzedników). Na tę komendę ćwiczący wykonują ukłon niski za-rei. Bezpośrednio po tym instruktor odwraca się do grupy, a prowadzący ceremonię podaje komendę sensei ni rei =( to ukłon wyrażający szacunek dla nauczyciela). Po tej komendzie uczniowie wykonują ukłon w kierunku instruktora, a ten odwzajemnia go, pozostając w ukłonie nieco dłużej. Następnie prowadzący podaje komendę otogai ni rei = 9to ukłon wyrażający szacunek dla własnej pracy, dla samego siebie). Na tę komendę ukłon wykonują tyko ćwiczący. Po tym następuje komenda mokuso, wydawana przez prowadzącego. Jest to sygnał do rozpoczęcia medytacji. Kończy się ją na sygnał mokuso yame, wydawany przez instruktora. Następnie instruktor podnosi się do pozycji tachi-zen, a gdy wstanie, prowadzący wydaje komendę do przyjęcia tej samej pozycji.

 

Powrót do strony głównej
    . Polska Federacja karate do Tsunami.
2.
Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9.
Zespół muzyczny Komfort

10. Karate Tsunami Konin
     

Ostatnia aktualizacja tej witryny:30-08-16